Ulrich Scheinhammer-Schmid, Johann Melchior Gletle (1626–1683), 36 Motetten op. 5. Expeditionis Musicae Classis IV (Augsburg 1677), Musica Fiorita. Leitung: Daniela Dolci, Pan Classics PC 10337 (4 CDs), Musik in Bayern Band 79/80 (Jahrgang 2014/2015), München 2016, S. 302-305. https://doi.org/10.15463/gfbm-mib-2014-127.